0 1078

episode 8, page 63

Sèaman cruth-atharrachadh spèird.. ~ Energy transformation chambers..

Capsalean còdair.. ~ Coder capsules.. 

Co-leagh diofrach draoidhean.. ~ Fuse different magics..

a-steach do aon..  ~ Into one..

Leave a Reply