0 1130

episode 4, page 59

sùilean an fhuaraidh
tha sin a ’tolladh tro cheò an aineolais
Fosgail a-staigh orm
Gus am faic mi gu fìrinneach

~

eyes of the wind
Pierce through the fog of unknowing
Open inside me
So that i may truly see

Leave a Reply